Támogatott lakhatás

 

smiling male friends carrying boxes at new place

A támogatott lakhatást biztosító programunk célja olyan talpra állt szenvedélybetegek segítése, akik félúton járnak a társadalomba való reintegrálódás felé. A programba jelentkezőknek védett környezetet nyújtunk, ami egyrészt lakhatásban való segítséget, másrészt terápiás támogatást jelent. A program segíti a klienseink megerősödését mentális, pszichés és szociális területeken egyaránt.

Kik jelentkezhetnek?

A Válaszút Támogatott Lakhatás Programja

 • elsősorban olyan szenvedélybeteg férfiaknak szól, akik valamelyik drogrehabilitációs intézményben vettek részt bentlakásos terápián, és józanságukat továbbra is őrizni szeretnék, és a továbblépéshez kérnek segítséget.
 • másodsorban olyan szenvedélybetegek igényelhetik az ellátást, akik csak részben vagy egyáltalán nem végeztek bentlakásos terápiát, a józanságukat azonban őrzik, és a többi kritériumnak is megfelelnek (lásd alább).

Hogyan jelentkezhetsz a programba?

Ha jelentkezni szeretnél a programba, akkor a szándékodat a mindenkori támogatott lakhatás felelősnek kell jelezni írásban (benyújtani egy kérelmet, illetve motivációs levelet, ami tartalmazza a felvételi kérelmed okát és az elérhetőségeidet).

Ezt követően egy személyes találkozó keretében alkalmad lesz megbeszélni a beköltözésed feltételeit és pontos menetét.

A beköltözésed időpontjáig ezután már folyamatosan részt kell venned az iroda utógondozói programjában (csoport és egyéni konzultációk). Ha bentlakásos drogterápiában vettél részt, és onnan szeretnél a programba bekerülni, akkor mentori ajánlást is kérünk, és ebben az esetben – ha van hely és a többi feltételnek is eleget teszel – a bekötözésed előtt nem kell részt venned a programjainkon.

Akik nem bentlakásos terápiáról érkeznek, a következő feltételeket kell teljesíteniük a próbaidő ideje alatt:

 • heti egy konzultáció a félutas felelőssel, vagy egy kijelölt személlyel
 • hetente részvétel a Függő-híd csoporton
 • és heti egy egyéb közösségi program, amit a Válaszút szervez vagy támogat, pl. áhítat, gyülekezet, önismereti csoport, NA stb.

A próbaidő letelte után, még a beköltözés előtt egy felvételi beszélgetésre is sor kerül. Ezt követően születik meg a beköltözésre vonatkozó döntés. Amennyiben felvételt nyersz, egy megállapodást kötsz a Válaszút Misszióval, amelyben elfogadod a program feltételeit és házirendjét. Az absztinencia a jelentkezés pillanatától kezdve szigorú feltétel mind a próbaidő, mind a programban való részvétel alatt.

Milyen feltételeknek kell megfelelni a program ideje alatt?

A bentlakás ideje alatt a következő feltételeket kell teljesíted:

 • a havi hozzájárulási díjat a tárgyhó 10-ig befizetni,
 • az előírt előtakarékossági összeget befizetni,
 • kéthetente egy konzultáció a félutas felelőssel,
 • hetente a Függő-híd csoporton részvétel,
 • lakógyűlésen részvétel (a szervezés üteme szerint),
 • hetente egy egyéb közösségi program, amit a Válaszút szervez vagy támogat, pl. áhítat, gyülekezet, önismereti csoport, NA stb.,
 • valamint a házirend pontjainak betartása.

Milyen körülmények következtében szűnik meg a szerződésed velünk?

A szerződést érvénytelennek vagy megszűntnek tekinthetjük, amennyiben

 • a szerződésed időtartalma lejárt, és azt nem kívánod meghosszabbítani, vagy
 • ha bármelyikünk részéről szerződésszegés történt.

A szerződés lejártával vagy a részedről történt házirendsértés esetén azonnali kiköltözésre vagy felszólítható minden körülménytől függetlenül. A kiköltözésre való felszólítást követően vissza kell adnod a kulcsokat a félutas felelősnek vagy egy általa megbízott helyettesnek.

Amennyiben szükséges, a Misszió legfeljebb két hétig vállalja az esetlegesen hátramaradt csomagok/ingóságok megőrzését.

 

Házirend letöltése